Vanliga frågor och svar

Vad är FrostyCool köldmedium?

  • FrostyCool Köldmedier är en egen blandning av högeffektiva kolväten som ersätter många typer av kemiska köldmedier. FrostyCool köldmedium är tillverkade av de renaste, naturligt förekommande kolväten som finns.

Varför är FrostyCool annorlunda?

  • FrostyCool köldmedium blandas till exakta specifikationer från endast de renaste och högförädlade ingredienser som håller en farmaceutisk kvalitet. Frostycool köldmedium möter eller överträffar internationella standarder såsom ISO 5149, BS 4434 till 1995, AN/NZS 1677, och ASHRAE 5149.

Är FrostyCool köldmedium frätande på luftkonditioneringssystemet?

  • FrostyCool köldmedium är icke frätande och bildar inte aggressiva syror om det kommer i kontakt med fukt i A/C systemet.

Vad är skillnaden mellan FrostyCool köldmedium och HFC-134a eller CFC-12?

  • FrostyCool köldmedium är en helt naturlig, icke ozon skadlig gas, som har minimal på verkan på den globala uppvärmningen. FrostyCool Köldmedier är ett organiskt köldmedium, som håller en farmaceutisk kvalitet.

Hur vet jag hur mycket köldmedium min bil behöver?

  • Din bil ska ha en etikett i motorrummet eller på undersidan av motorhuven. Du behöver bara ca 30 % till 40 % av den ursprungliga fyllnadsmängden med FrostyCools köldmedium.

Kan jag sänka ”systemtrycket” på min luftkonditionering med hjälp FrostyCool köldmedium?

  • Ja! FrostyCool köldmedier kan förlänga utrustningens livslängd genom att sänka kompressorns ”arbetstryck”. Användningen av FrostyCool Köldmedier kommer att leda till lägre energikostnader.
  • System med FrostyCool köldmedium arbetar generellt svalare, låter mindre och håller längre!

Är FrostyCool köldmedium brandfarlig?

  • FrostyCool Köldmedier är brandfarliga och måste hanteras därefter. Praktiskt taget alla smörjmedel, tillsatser och oljor som används i motorn på en bil är brandfarligt. Hårspray, deodoranter, aerosoler, och många andra hushållsprodukter är brännbara också. Alla måste hanteras och användas (eller installeras) på ett säkert sätt.

Är FrostyCool köldmedium kompatibelt med alla A/C oljor?

  • FrostyCool köldmedier är fullt kompatibelt med de flesta vanliga kylsmörjmedel. Frostycool Köldmedium kan användas tillsammans med mineral, ester, PAG och andra syntetiska oljor. FrostyCool köldmedier ska inte användas med silikonoljor.

Är FrostyCool köldmedium köldenergieffektiva jämfört med andra köldmedier på marknaden idag?

  • Ja! FrostyCool köldmedier är upp till 30 % effektivare än HFC-köldmedier. Denna effektivitet innebär att endast cirka 30-40% av den ursprungliga mängden behövs av FrostyCool köldmedium i ett system för att nå full verkningsgrad!