Användare av Tripaks produkter noterar ca 10% lägre bränsleförbrukning. Det innebär av utsläppen av koldioxid (växthuseffekten) minskar och att man sparar in en hel del kostnader. För mer information om Tripaks produkter besök webbplatsen på www.tripak.se