Viktig Information!

Innan du fyller ditt system så skall systemet läcksökas och om läckor finns skall trasiga komponenter ersättas. Ha alltid handskar och skyddsglasögon på när du arbetar med din AC.

För läcksökning fyll ditt system med en liten mängd gas, använd såpvatten, elektronisk läcksökare eller uv lampa. Du ansvarar själv för att du har fullgoda kunskaper att genomföra servicearbete på din ac anläggning.

Frostycool 12a innehåller ett doftämne som gör att även mycket små läckage kan lokaliseras, doften är en distinkt citrus/ lime doft. Frostycool 12a innehåller även DYE spårvätska för effektiv läcksökning med UV-lampa

Produkter för läcktätning och läcksökning finns på vår hemsida www.frostycool.se

OBS! Frostycool är brandfarligt, som många andra produkter t.e.x hårspray, bensin, smörjmedel osv. ingen rökning eller andra antändningskällor skall finnas i närheten under fyllning. Sörj för god ventilation under servicearbetet.

Tillvägagångssätt

1.Försäkra dig om ditt fordons fyllnads mängd, skyltar finns i motorutrymmet eller i fordonets instruktions bok.

Tänk på att Frostycool är högeffektivt och att fyllnadsmängden endast är ca 35-40% mot R134a och R12.

2. Lokalisera lågtrycksporten på ditt fordon, sitter mellan kompressorn och torpedväggen på det tjockare röret. Skruva av plastskyddet som döljer ventilen. Ta fram din påfyllningsslang med snabbkopplingar, vrid kranen moturs så att nålen inte punkterar burken. Anslut burken till slangen, men rör inte kranen i detta läge! Anslut sedan snabbkopplingen till bilens lågtrycksport. (Snabbkopplingen passar endast på lågtrycksporten så det inte går att förväxla.)                                

3. Starta bilen och sätt AC reglaget på max samt fläkten på max. Läs av manometerns skala där ser du hur systemtrycket ligger och om du behöver fylla systemet.

4. För att fylla på vrid kranen medurs så långt det går så att burken punkteras, vrid sedan kranen åt motsatt håll för att öppna, nu skall du känna att köldmediumet börjar strömma in i systemet och trycket på manometerns skala stiger. Fortsätt att fylla systemet till kompressorn startar och töm burkens innehåll.                                                                                                                      Stäng kranen vid burken.

Manometern skall visa mellan 25-45 psi på skalan då systemet är fullt.

Vid en ute temperatur på 20C och kondensorfläktarna går, motorn varvar 1.500 rpm bör sluttrycket ligga vid ca. 30 psi.

Var försiktig så du inte överfyller systemet vid 60 psi kan din kompressor skadas.

5. Mät luftens temperatur i bilens utblås, nu skall det blåsa kallt.                       kör ac´n på max i ca 5 min, så att systemet stabiliseras och att köldmedlet cirkuleras i systemet, läs av manometern igen.

6. Stäng av bilen, koppla loss snabbkopplingen, sätt tillbaks skyddshatten på lågtrycksporten.

7. Läcksök fordonet igen för att försäkra dig om att allt är tätt i ditt system.

Klart! nu är din bil fylld med miljövänlig gas från Frostycool.

Vid användning av FrostyCool A/C Stop Leak eller FrostyCool A/C system Sealer skall bilen köras i 45 minuter efter fyllning så att köldmediet och tätmedlet cirkuleras och o-ringar mjukas upp och ev läckor tätas.

Stäng meny
×
×

Kundvagn