Sedan 1984 har Tripak Diesel Booster funnits på marknaden. Produkterna har under årens lopp anpassats för att få ut optimal effekt tillsammans med de olika dieselsorterna som existerat på marknaden under åren.